Saturday, May 3, 2014

Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών

Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών


PortfolioΤον τελευταίο καιρό στο χώρο της γλωσσομάθειας ακούγεται όλο και περισσότερο η έννοια του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών. Πολλοί καθηγητές γλώσσας τρομάζουν στο άκουσμα και μόνο του Portfolio, θεωρώντας ότι αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον δουλειά για αυτούς. Υπάρχουν επίσης καθηγητές γλώσσας οι οποίοι δεν έχουν πληροφόρηση πώς να χρησιμοποιήσουν το Portfolio στο μάθημα. Χώρες όπως η Ισπανία έχουν καθιερώσει τη χρήση του στα σχολεία, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται πειραματική εισαγωγή του Portfolio στους μαθητές γυμνασίων και δημοτικού.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών :

Το Portfolio αποτελείται από τρία τμήματα :

α) Το Ντοσιέ

Το Ντοσιέ ενός μαθητή περιλαμβάνει δείγματα της δουλειάς του στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, που αποδεικνύουν πόσο καλά μπορεί να χειρίζεται τη γλώσσα και την πρόοδό του κατά τη διάρκεια των ετών που ασχολείται με αυτήν. Τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει το ντοσιέ είναι κείμενα που έχει δημιουργήσει ο μαθητής, αλλά και φωτογραφίες από τις σχολικές του δραστηριότητες, ηχητικές ηχογραφήσεις του, ακόμα και DVD από συζητήσεις στην ξένη γλώσσα ή από θεατρικές του παραστάσεις.

β) Τη Γλωσσική Βιογραφία

Η Γλωσσική Βιογραφία σκοπεύει να ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου του και στον προγραμματισμό της μάθησης μιας ξένης γλώσσας. Δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να καταγράψει τι μπορεί να κάνει με την ξένη γλώσσα σε πραγματικές καταστάσεις (π.χ. να μιλήσει για τον εαυτό του στους άλλους, να κατανοήσει κάποιον όταν του δίνει πληροφορίες κλπ). Αναφέρει στρατηγικές μάθησης που ο ίδιος έχει αναπτύξει, καθώς και τις γλωσσικές εμπειρίες στις οποίες έχει εκτεθεί εκτός της αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. Τραγούδια ή ταινίες στην ξένη γλώσσα, επαφή με ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν, e-mails, internet κλπ)

γ) Το Γλωσσικό Διαβατήριο

Είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης μιας γλώσσας σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά γλώσσας και ο μαθητής δίνει πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια του στη χρήση της ξένης γλώσσας.

Ο ρόλος του Portfolio είναι διπλός:

Εκπαιδευτικός : Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας. Η διδασκαλία στην αίθουσα στοχεύει στο να μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες. Αποκτά νόημα η διδασκαλία και φαίνεται πιο καθαρά η πρόοδος του αφού ο μαθητής θέτει στόχους και αποκτά κίνητρα για να τους πραγματοποιήσει. Ο καθηγητής καθοδηγεί τον μαθητή προς αυτή την κατεύθυνση και δίνει τη δυνατότητα να του δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσει το προσωπικό του ντοσιέ.

Πιστοποίηση : Πραγματεύεται την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι ο μελλοντικός εργοδότης δε θα αρκείται σε ένα Β2 (Lower) ή ακόμα Γ2 (Proficiency) για τα αγγλικά. Η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων όπως το Ντοσιέ και το Διαβατήριο Γλωσσών με την αυτοαξιολόγηση του μαθητή και τέλος τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα αποδεικνύουν την ενασχόληση του εργαζόμενου με τη γλώσσα και την έκθεσή του σε αυτή.

Χρόνια τώρα επιμένουμε σε μια διαφορετική προσέγγιση της γλώσσας όπου το “πτυχίο” δεν είναι αυτοσκοπός και η γρήγορη απόκτησή του δεν είναι απαραίτητα απόδειξη της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Μέσα από τη φιλοσοφία του Portfolio ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η μεθοδολογία μας. Όλες οι δραστηριότητες που κατά καιρούς οργανώνουμε και ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν συμβαδίζουν με την πρακτική του Portfolio και οφείλονται στο γεγονός ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη γλώσσα βιωματικά. Έτσι οι θεατρικές παραστάσεις στην ξένη γλώσσα, η κατασκευή projects, τα karaoke parties, τα επιμορφωτικά ταξίδια στην Αγγλία, η αλληλογραφία με μαθητές από άλλες χώρες, η δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού αποσκοπούν στη χρήση της ξένης γλώσσας σε αυθεντικές συνθήκες, κάτι που ζητάει το Portfolio και συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών

No comments:

Post a Comment